Cum să te entuziasmezi, astfel încât erecția să nu dispară

Îmi exprimsperanţa că şi publicul larg O va privi ca pe un dialog accesibil privind apărările, la care se adaugă o serie de idei asupra modului în care acestea pot fi utilizate în diagnostic şi tratament.

(PDF) Andree Roberti - CUM SA TE PSIHANALIZEZI DE UNUL SINGUR | Mimi RO - premiidubledoncafe.ro

Ca şi în privinţa celorlalte cum să te entuziasmezi valoroase despre modul cum funcţionează mintea umană, Sigmund Freud a fost primul care a menţionat mecanismele de apărare, în !

Însă fiica sa, Anna Freud, a fost prima care a realizat o listăl a acestora, într-un studiu cu caracter de pionierat, intitulat "Eul şi mecanismele de apărare"pe baza materialului clinic provenit de la adulţii şi copiii cu care a lucrat terapeutic. Îmi exprim, de asemenea, recunoştinţa profundă faţă de Percival Symonds, care a reunit un număr de 25 de mecanisme de apărare: The Dynamics of Human Adjustment2 Acesta a adunat un număr impresionant de exemple şi comentarii referitoare la mecanismele de apărare, provenind de la studenţii săi din cadrul Columbia Teachers College.

crema pentru disfunctii erectile

Schiff, L. Goldman, Ph. George Z"Im':' Psychiatry la Portsmouth Naval MedIcal mar de la Brunner-Routledge; asistentei mele, Jean Broughton, pentru numeroasele lor sugestii şi corecturi pertinente pe marginea manuscrisului; precum şi soţiei mele, Susan; şi fiului meu Theodore. Introd ucere Termenul de apărare se referă la modul în care mintea împiedică accesul în conştiinţă al cum să te entuziasmezi l.

  1. Calaméo - Paria - Irving Stone
  2. Cel mai gros și cel mai mare penis
  3. De unde știu când revin la normal?
  4. Eric emmanuel schmitt cei-doi-domni-din-bruxelles-
  5. Dimensiunea și ereditatea penisului

Este bine cunoscut faptul că terapeuţii încearcă să înţeleagă sentimentele pacienţi­ lor. Însă în practică, simpla înţelegere a acestora nu este suficientă pentru a-i ajuta pe indivizi să îşi depăşească problemele. Este necesară şi o explicare a motivelor şi a modului în care apă­ rările inconştiente îi împiedică pe aceştia să intre în contact cu propriile sentimente neplăcute.

De fapt, cele mai multe probleme emoţionale apar ca urmare a combinării unor afecte problematice cu apărările mobilizate împotriva acestora. O înţelegere adecvată a acestor afecte şi mecanisme de apă­ rare patologice îi poate ajuta pe indivizi să îşi explice mai bine semnificaţia şi originile comportamentelor, a simptomelor şi atitudinilor iraţionale. Această înţelegere îi eliberează adesea pe pacienţi de simptome psihiatrice supărătoare ca de pildă depresiile sau fobiileajutându-i să îşi schimbe viaţa într-un mod benefic.

Există probabil un număr infinit de apărări - nu doar cele descrise aici. Evitarea privirii cuiva poate fi o apărare Renik,p. A ţipa la cineva poate fi o i'1. A juca golf, la fel. A~a cum ~i economisirea banilor poate avea această funcţie. Sau, cel puţin, putem spune că toate aceste activităţi pot fi folosite în scop defensiv. Indiferent de activitatea mentală sau de comportamentul manifest, dacă acestea îl protejează pe individ de trăirea unor emoţii neplăcute, ele au un rol defensiv.

Emoţiile pot fi plăcute sau neplăcute.

Uploaded by

În general, cele neplă­ cute stau la baza problemelor cu care se confruntă indivizii, datorită mobilizării Lmor apărări cu caracter dezadaptativ. Mai concret, afectele care produc nepl ă cere sunt d efinite ca având două componente: o senzaţie n, r făcută, la care se adaugă gândul că ceva îngrozitor este pe cale Sti se producă "anxietate" sau că deja s-a întâmplat "afectul depresiv" e.

Brenner, a. Prin urmare, putem acum extinde definiţia dată apărării: Apărările constituie operaţii men tale care, ca o regulă generală, Îndin conştiinţă o c ompon e ntă sau componentele afectelo r neplăcute - gândul, senzaţia, sau ambele.

În acest caz, conţinutul ideatic este înl ă turat din con~tiinţă. Se poate ca individul să î~i amintească de aceasta după o oră, atunci când ceva îi va "reîmprospăta" memoria; apoi el realizează că nu do n ~ a de fapt să se în- EROME S.

Altfel spus, conţinutul ideatic ca o componentă a afectului a fost păstrat, fără însă a putea fi recuperat. Insă mintea a scurtcircuitat acest gând pentru a-l proteja pe individ de neplăcerea produsă de o rememorare cealal- 17 tă componentă. Se poate face analogia cu un circuit electric - ce are o sursă de alimentare, becul funcţionează, iar circuitul nu este avariat.

Cu toate acestea, a fost acţionat un întrerupător ce opre~­ te funcţionarea, astfel că becul nu luminează. Acest întrerupă­ tor ar fi ca o apărare con~tientă - "Îmi voi scoate asta din minte" sau "Nu vreau să discut despre asta! Dacă acest lucru se produce fără intenţie con~tientă, atunci vorbim de o apărare care operează la nivel incon~tient. Apărările incon~tiente sunt de fapt cele care operează asemănător întrerupătoarelor de circuite. Când intensitatea curentului electric devine prea puternică, această cre~tere ampermetrică acţionează întrerupătorul ce produce scurtcircuitat:ea, iar becul nu se mai aprinde.

În mod analog, atunci când intensitatea afectelor emoţii ca furia, anxieta tea, depresia sau vinovă­ ţia ameninţă să "cople~ească" funcţi onare a mentală, un întrerupător mental este acţionat: anumite gânduri sunt eliminate din con~tiinţă, adică astfel încât erecția să nu dispară. La fel ca ş i întrerupătorul circuitului electric, acest tip de uitare acţionează în mod automat. Din punct de vedere diagnostic, trebuie ţinut seama de faptul că pot exista defecte primare la nivelul "becului".

Încercări­ le de remediere a acestora au ca efect construirea unui echilibru psihic fragil, cu elemente deficitare, ce fac ca "becul" doar să "pâlpâie" neregulat aşa cum se întâmplă în schizofrenie. La o altă categorie de pacienţi - cei cu o organizare a personalităţii de tip borderline Kernberg, - este ca şi cum circuitele ar fi conec tate, iar becul şi sursa de alimentare sunt de asemenea intacte, însă reţeaua de conexiuni nu este totuşi capabilă să gestioneze cum să te entuziasmezi tensiune intensă, fără ca firele să se topească sau să se declanşeze deconectarea.

Lipsa de rezistenţă a circuitului ar putea fi cauzată de o încălzire cronică datorată unor tensiuni înalte, în acelaşi mod cum unii adul ţi au deteriorate "circuitele" responsabile cu gestionarea afectului, din cauza activării cronice a unei furii şi anxietăţi extrem de intense, datorate unor lungi peri oade de dep rivări suferite în copilărie. Prin urmare,în momen tele de amplificare a tensiunii, circuitul a că­ rei reţea suportă d oar tensiuni reduse va fi supra solicitat şi va acţiona întrerupă t orul.

La adulţii cu personalităţi borderline, analogia constă în faptul că toleranţa limitată la afect a acestora poate determina o tendinţă de a mobiliza apărările. În sfârşit, la acei indivizi pe care analiştii îi descriu ca "nevrotici", toate părţile circuitului sunt intacte, însă întrerupăto­ rul a fost plasat la nivelul circuitului cu ani în urm ă, deşi în prezent acesta a devenit cum să te entuziasmezi. Între timp, reţeaua s. De pildă, sentimentele îi pot, de asemenea, cople~i pe indivizi, blocându-Ie capacitatea de organizare a gândirii şi pe cea de concentrare.

Reducerea graduală Am tensiune arterială scăzută și erecție proastă acestor funcţii nu are drept cauză mobilizarea apărărilor vezi capitolele 4 şi 6, iar ca o excepţie, regres ia eului [28] în scop defensiv.

Însă atunci când individul întârzie la un curs ce îi displace profund, iar profesorul îl ridiculizează din această cauză, este foarte probabil ca acesta defensiv să evite acel curs, şi probabil să provoace pedeapsa 41 din partea profesorului, pentru a se elibera de vinovăţia resimţită. Atunci când trataţi un pacient, este o idee bună să fiţi fami, liarizaţi cu apărările utilizate în mod frecvent, astfel încât, într-o primă etapă, să le puteţi identifica. Ulterior va trebui să decideţi dacă îi veţi explica acestuia modul cum funcţionează apără riIe patologice - terapia psihodinamică vezi capitolul 5sau dacă este suficientă propunerea unor noi apărări mai adaptative - terapia suportivă vezi capitolul 7.

Este de asemenea necesară şi o cunoaştere a factorilor ce mobilizează activitatea defensivă. Vom examina aceste aspecte în capitolul 1. Sarcina terapeu tului constă în a determina natura problemei care afectează circuitele.

Aceasta este urmată fie de o reconstruire a "becului", de dezvoltarea reţelei, de furnizarea de noi întrerupătoare sau, dacă este vorba de nevroză, de găsirea acelor EROME S. Concepte generale referitoa re la apă ră ri Haideţi să recapitulăm definiţiile date cu privire la apărare şi afectul neplăcut. Odată realizat acest demers, putem continua cu descrierea numeroaselor caracteristici şi funcţii îndeplinite de apărări.

Testimoniale

Definiţii date apărărilor şi afectelor neplăcute Apărăriie sunt operaţii mentale ce înlătură din conştiinţă componentele afectelor neplăcute. Afectele neplăcute includ anxietatea, depresia şi furia. Anxietatea se compune dintr-o senzaţie neplăcută, la care se adaugă gândul că ceva îngrozitor este pe cale să se producă.

Afectul depresiv constă în senzaţia neplăcută şi gândul că ceva îngrozitor deja s-a întâmplat c.

Much more than documents.

Furia include de asemenea o senzaţie neplăcută şi gândul de distrugere a ceva sau a cuiva c. Brenner, comunicare personală, Factorii declan şatori ai apărărilor.

Indivizii normali sau cei situati în "limitele Hartman, Jones,un afect foarte intens poate ameninţa să blocheze sau să copleşească funcţiile men.

Freudadoptând o perspectivă mai tehnică, a denumit ca "traumatice" acele afecte ce inhibau gândirea, organizarea şi concentrare a, ca funcţii ale Eului Hartmann, Doamna AB, în vârstă de 39 de ani, a apelat la terapie datorită unor probleme maritale.

Ea a relatat că descoperise cum soţul ascundea marijuana în dlllapul de medicamente din baia principală. Totodată, ea a protestat ~i în legătură cu exemplul de imoralitate ~i ilegalitate oferit de către acesta copiilor. Când soţul ~i-a apărat dreptul de a fuma marijuana, ea a "pierdut" lupta.

Articole recente

A început să plângă, încetând să îi mai facă repro~uri. Ajunsese acasă ~i o a~tepta. Ei stabiliseră o "întâlnire sexuală pasională", în timp ce copiii erau încă la ~coaIă.

Pacienta uitase complet de întâlnire ~i s-a simţit vinovată pentru că î~i dezamăgise soţul. Atunci, ea a mobilizat o serie de noi apărări, fără a fi Însă conştientă de acest lucru. A refulat 25 "Întâlnirea sexuală pasionaIă"; aceasta a servit atât la descărcarea, cât şi la exprimarea furiei o formaţiune de compromis.

ce exerciții există pentru a îmbunătăți erecția

Totodată a utilizat identificarea proiectivă 4 - provocându-i soţului o frustrare intensă, ceea ce a dus la eliberarea propriei frustrări legate de faptul că acesta nu era mai atent la dorinţele sale. În urma identificării cu agresorul 35ea a ignorat la rândul său dorinţele soţului. Ulterior, i-a respins propunerea sexuală şi a deplasat 19 interesul asupra unor atribute feminine florile pentru grădinăreafirmându-şi astfel simbolic 20 feminitatea.

Totodată, pacienta a izolat 13 blocat trăirile depresive cu privire la relaţia maritală. Când i-am subliniat faptul că uitarea întâlnirii cu soţul şi preocuparea pentru a alege florile păreau să aibă semnificaţiile expuse anterior, doamna AB a putut conştientiza furia şi senti! Câteva zile mai târziu, în şedinţa următoare. Această confruntare l-a determinat pe soţ să îşi reconsidere atitudinea rigidă, mai ales prin prisma impactului potenţial al comportamentului său asupra copiilor adolescenţi.

El şi-a cerut scuze şi a aruncat marijuana. Pentru început, trebuie spus că în acest tip de tulburări, toleranţa la afect, ca atribut al forţei Eului, Kernberg, este minimă. Pentru astfel încât erecția să nu dispară gestiona furia cople~itoare ~i afectul depresiv, el o învinovăţea în mod defensiv pe prietena sa învinovăţire proiectivă 5 pentru că îl încurajase să meargă la universitate.

In plus, el a adoptat o atitudine grandioasă 63 credea că îl va reclama pe profesor pentru lipsa imparţialităţii ~i consuma alcool consumul excesiv de substanţe ca apărare 25 Cu alte cuvinte, datorită defidenţei Eului privind tolerarea afectelor, un stres produs de o situaţie cu caracter normativ, cum să te entuziasmezi tipul temei suplimentare ce îl înfuria l-a făcut să devină copleşit de o furie intensă.

Atunci au fost mobilizate apărări de o intensitate patologică, cu scopul de a diminua fără erecție și dorință de ruşin~ produs de colapsul funcţiilor Eului de concentrare şi integrare.

Boala nevrotică Domnul DB, ÎI1 vârstă de 25 de ani, fusese sever neglijat de către în perioada copilăriei. Mama le permitea fraţilor mai mari ai pacientului să îl bată. La aceste abuzuri s-a mai adăugat ~i faptul că, pe vremea când eI era în primii ani de liceu, văzuse cum sora sa se prostitua.

Incă de la vârsta de 15 ani, pacientul începuse să consume cantităţi mari de alcool.

Cumularea acestor factori adică, furia cople~itoare resimţită la adresa fraţilor, suprastimularea sexuală datorată asistării la actele sexuale ale surorii ~i modul în care consumul de alcool în adolescenţă, ca neutralizant al afectelor, i-a inhibat dezvoltarea forţei Eului a făc ut ca domnul DB să dezvolte o toleranţă la afect extrem de scăzută.

Aflat în prezent la universitate, în momentul în care a fost nevoit să studieze sllplimentar, el a devenit atât de furios, încât nu mai era mamă JEROME s. BLACKMAN La indivizii suferind de boli nevrotice ce includ fobii, conversii, atacuri de panică, obsesii, compulsii, un anumit grad de impulsivitate, unele tipuri de depresieforţa Eului vezi Anexa 2 poate fi adecvată.

Însă, chiar şi în cazul unui afect de o intensitate redusă, acesta poate funcţiona ca semnal Freud, ; C. Afectul semnal mobilizează apărările în acele situaţii care îi reamintesc individului, de regulă la nivel inconştient, de situaţii precedente similare în care s-a simţit copleşit. Renee, în vârstă de 34 de ani, se simţea panicată. Gândurile exprimate cum să te entuziasmezi legătură cu anxietatea sa au condus-o la dorinţa recentă de a avea copii.

Mai mult, Renee nu dorea să devină "dependentă" de veniturile acestuia.

  • Descrierea erecției
  • Ierburi care acționează asupra erecției

Ea a subliniat că în adolescenţă fusese nevoită să se roage de tatăl său pentru a primi bani de buzunar ~i că acest lucru îi displăcuse profund. Am subliniat faptul că aparent ea se a~tepta ca soţul să fie la fel de zgârcit ca ~i tatăl său. Renee ~i-a dat seama că o astfel de caracterizare a soţului era nedreaptă, întrucât el fusese întotdeauna generos. In urma unei psihoterapii de scurtă durată timp de câteva luniRenee a abordat împreună cu soţul discuţia cu privire la copii, iar acesta s-a dovedit a fi entuziasmat ~i fericit.

Pentru o descriere completă a cazului, vezi Blackman,pp. Renee utiliza ca apărări reticenţa 59evitarea 61şi pseudomdependenţa 72 pentru a se proteja de anxietatea datorată transferului 79 afectelor în relaţia cu soţul. Altfel spus, deşi anxietatea semnal resimţită în cazul său nu avea o intensitate astfel încât erecția să nu dispară, aceasta genera se apărările cu caracter patologic.

cum se schimbă mâneca penisului

Apă rări conştiente versus a pă rări inconştiente Blocarea accesului afectelor în conştiinţă are loc automat, la fel ca şi respiraţia. Indivizii nu sunt de regulă conştienţi de modul de reglare al afectivităţii apărare inconştientădeşi îşi pot asuI? In realitate, apărările operează atât conştient, cât şi inconştient; indivizii le pot utiliza atât în mod intenţionat, cât şi fără să îşi da seama de acest lucru.

În terminologia psihanalitică, distincţia dintre utilizarea la nivel conştient sau inconştient a unei apărări se face uneori prin EROME s. Reprimarea 31de exemplu, indică uitarea în mod intenţionat, în timp ce refularea 25 ,semnifică o uitare inconştientă. În mod similar, comportamentul evaziv 23 înseamnă a minţi intenţionat, în timp ce confabulaţia 24 sugerează o falsificare a adevărului ce apare fără ca persoana să îşi dea seama de acest lucru.

Observaţi faptul că doamna AB menţionată anterior iniţial şi-a reprimat furia; doar ulterior a avut loc refularea gândurilor furioase de a-l părăsi pe soţ. Apărări 27 primare versus apărări secundare La adulţi, mecanismele de apărare primare sunt de regulă refularea 25 şi izolarea 13 afectului.

Conform lui C. Brenner atoate afectele prezintă două. Senzaţiile pot fi plăcute sau neplăcute, iar gândurile conştiente sau inconştiente.

Refularea este termenul dat fenomenului prin care mintea unui individ exclude automat din conştiinţă sau încearcă să menţină în afara acesteia un conţinut ideatic al unui afect. Izolarea se referă la înlăturarea din conştiinţă a senzaţiei, dar nu în mod necesar şi a gândurilor asociate acesteia.